Gospodarka odpadami Bydgoszcz

Rekultywacja składowisk odpadów kujawsko-pomorskie – na czym polega?

To do zadań gminy należy gospodarka odpadami. Za odpady segregowane płacimy mniej, niż za odpady mieszane – ma to zmusić nas, producentów śmieci, do ich segregacji. Wysypiska śmieci często są przepełnione. Wiele miast ,,tonie w śmieciach”. Dlatego też w wielu przypadkach dokonuje się rekultywacji wysypisk śmieci. Na czym polegają te działania?

Rekultywacja składowisk odpadów kujawsko-pomorskie

Zastanawiasz się, na czym polega rekultywacja wysypisk? Są to działania, które polegają na zabezpieczaniu bryły składowiska przed negatywnym wpływem odpadów na środowisko. Składowisko pokrywa się materiałami, które nie przepuszczają wody. Późniejsze działania polegają na pokrywaniu warstwy glebonośnej i obsiewaniem jej roślinami. Dodatkowo wykorzystuje się:

  • studnie – do badania odcieków,
  • kominy odgazowujące – do badania osiadania bryły.

Rekultywacja składowiska odpadów – co jeszcze warto wiedzieć?


Po zamknięciu składowisko odpadów nadal powinno być kontrolowane i zabezpieczane. Celem jest uniknięcie negatywnego wpływu nie tylko na środowisko, ale również i na zdrowie ludzkie. Właśnie działania podejmowane w tym celu nazywane są rekultywacją wysypisk. Rekultywacja wykonywana powinna być zgodnie z harmonogramem.  

Rekultywacja składowisk odpadów kujawsko pomorskie

Gospodarka odpadami Bydgoszcz – finansowanie

Ochrona środowiska i gospodarka wodna finansowane są z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowanie odbywa się przez udzielenie oprocentowanych pożyczek oraz dotacji, w tym dopłaty do oprocentowania lub ceny wykupu obligacji dopłaty do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Kto wydaje zezwolenie na przetwarzanie odpadów?

Jedli składowisko kwalifikowane jest, jako przedsięwzięcie znacząco oddziałujące na środowisko, to decyzje wydaje marszałek. Składowisko takie charakteryzuje się pojemnością większą niż 25 000 ton odpadów, oraz znaczącym oddziaływaniem na środowisko. Rekultywacji składowisk odpadów dokonują zewnętrzne firmy, które z reguły uczestniczą w przetargu. Organizowany jest od przez jednostki samorządu terytorialnego