pozwolenie zintegrowane Poznań

Pozwolenie zintegrowane Poznań – Jak otworzyć biznes zgodnie z prawem?

Planujesz otworzyć nowy lub poszerzyć już działający biznes? Dobry pomysł! Jednak musisz wiedzieć, że przedsiębiorstwa mogące mieć wpływ na środowisko, potrzebują szereg zezwoleń i decyzji pozwalających na działanie takich jak pozwolenie zintegrowane Poznań. Powiemy o dwóch z nich.

Pozwolenie zintegrowane Poznań – Niezbędne przy inwestycji zagrażającej środowisku

Pozwolenia zintegrowanego Poznań wymaga prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska, jako całości. Jakie to instalacje? Przykładowo:

 • do wytwarzania energii i paliw
 • produkcji i obróbki metali
 • przy przemyśle mineralnym – czyli związana z przetwarzaniem surowców skalnych
 • w przemyśle chemicznym – używana np. do produkcji nawozów, środków ochrony roślin, tworzyw sztucznych, barwników
 • w gospodarce odpadami – np. służąca do odzysku, unieszkodliwiania, składowania czy magazynowania odpadów
 • do produkcji papieru, płyt wiórowych, pilśniowych, czy OSB
 • w ubojniach zwierząt, mleczarniach, rzeźniach
 • do chowu lub hodowli drobiu oraz świń.

Kolejnym ważnym dokumentem, o który należy się postarać jest decyzja środowiskowa.

decyzja środowiskowa Poznań

Decyzja środowiskowa Poznań – Po co, dla kogo i o czym?

Urzędy, które wydają decyzje administracyjne niezbędne do realizacji twojej inwestycji, w tym decyzje o warunkach zabudowy czy pozwolenie na budowę, będą brać pod uwagę ustalenia zawarte w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Dlatego decyzja środowiskowa Poznań to dokument, który powinien być uzyskany jak najszybciej. Sam też na tym skorzystasz, ponieważ dzięki niemu, dowiesz się, jak pokierować biznesem – inwestycją, aby jak najmniej negatywnie wpłynąć na stan środowiska. Taki dokument wydaje się zawsze wobec przedsięwzięć mogących stale oraz potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Skąd uzyskać taki dokument? Sprawę tę załatwić można w:

 • Starostwie Powiatowym,
 • Urzędzie Miasta lub gminy,
 • Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska,
 • Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych,
 • Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Większość z nas nie lubi załatwiać spraw urzędowych. Na szczęście są specjalne firmy, które mogą zająć się naszą sprawą – przygotować wszelkiego rodzaju wnioski, aplikować je, kontaktować się odpowiednimi organami i tak dalej. Jest to bardzo dobre rozwiązanie dla zapracowanych przedsiębiorców.