Szkolenia BHP Strzelno

Szkolenia BHP Strzelno – kto może być za nie odpowiedzialny?

Bezpieczeństwo i higiena pracy – obowiązkowe jest w każdym przedsiębiorstwie. Bez względu, jakie usługi i produkty są oferowane, każdy pracownik musi przejść szkolenia.  Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzone są przez odpowiednio wykwalifikowanych instruktorów. Zapoznaj się z naszym artykułem i dowiedz się, kto może odpowiadać za szkolenia BHP w danej firmie.

Szkolenia BHP Strzelno – co o nich powinniśmy wiedzieć?

BHP to skrót od bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest to zbiór norm prawnych oraz środków, które pozwalają na zorganizowanie odpowiednich miejsc pracy. Liczy się tutaj przede wszystkim bezpieczeństwo na danym stanowisku pracy. Każde stanowisko pracy powinno być tak dopasowane do pracownika, aby nie wpływało to na jego zdrowie, stan fizyczny, a także stan psychiczny.

BHP obejmuje również takie zdarzenia jak wypalenie zawodowe, przeciążenie czy pojawienie się chorób zawodowych. Każdy pracownik musi mieć świadomość, jakie zagrożenia czyhają na niego na danym stanowisku pracy oraz jak ich unikać i jak sobie z nimi radzić. W tym cel każdy pracownik obowiązkowo musi przejść szkolenie BHP.

BHP Mogilno

BHP w firmie – kto może być za nie odpowiedzialny?

Każda firma, niezależnie od tego czy jest to małe, średnie czy duże przedsiębiorstwo musi mieć osobę, która odpowiedzialna jest za zadania służby BHP Mogilno. Do zadań takiej osoby należy:

  • przeprowadzanie szkoleń BHP wstępnych i okresowych,
  • kontrolowanie warunków pracy,
  • informowanie pracodawcy o możliwych zagrożeniach,
  • ocena ryzyka zawodowego,
  • sporządzanie raportów i analiz.

Zadanie te mogą być wykonywane przez osobę, odpowiednio przeszkoloną do wykonywania tego  typu działań lub zadanie te mogą być zlecone firmie zewnętrznej.

Firmy zewnętrzne – dlaczego warto skorzystać z ich usług?

Największą zaletą korzystania z firm zewnętrznych jest minimalizacja kosztów. W tym przypadku pokrywamy koszty zleceń, które dana firma wykonuje. W przypadku osoby specjalnie zatrudnionej, do wykonywania danych usług, koszty te są znacznie wyższe. Związane są z tym koszty utrzymania pracownika. Z usług firm zewnętrznych korzysta większość przedsiębiorstw – zarówno tych małych, jak i tych dużych.