Suszarnie do biomasy

Suszarnie do biomasy – jakie wyróżniamy?

Suszenie biomasy to jeden z procesów technologicznych jej przetwarzania.  Ma korzystny wpływ na jej wartość energetyczną. Jakie suszarnie do biomasy są dostępne na rynku?  Która z nich będzie najlepsza dla naszego przedsiębiorstwa?

Technologia przetwarzania biomasy obejmuje kilka następujących po sobie procesów:

wstępne rozdrabnianie – dotyczy to szczególnie biomasy leśnej, a także odpadów tartacznych. Proces ten zmniejsza materiał do 30 mm.

suszenie – dotyczy biomasy której wilgotność przekracza 15%.

rozdrabnianie właściwe – ma na celu stworzenie jednolitego materiału, wielkości nie większej niż 1 mm

granulowanie – proces zagęszczania i nadawania surowcom kształtu

magazynowanie – przechowywanie biomasy w odpowiednich warunkach

Suszenie biomasy, następuje po jego rozdrobnieniu. Po wysuszeniu wilgotność powinna być na poziomie 12-14%. 

Suszarnie do biomasy, które wykorzystuje się do suszenia biomasy to najczęściej:

suszarnie bębnowe – do wydajności 2 t/h,

suszarnie fluidyzacyjne – o wydajnością od 1 do 4 t/h.

suszarnie taśmowe – do wydajności 2 t/h.

Suszarnie bębnowe to najprostsze urządzenia tego typu. Możemy je spotkać na dużych halach produkcyjnych, a także średnich i dużych gospodarstwach rolnych. Z powodzeniem można je wykorzystywać także w procesie suszenia osadów ściekowych i pofermentacyjnych. Ich zaletami jest duża przepustowość i wysoka sprawność. Działanie polega na obracaniu i powolnym przemieszczaniu suszonego materiału w strumieniu gorącego powietrza, który je powoli osusza. Suszarnie bębnowe występują w różnych rozmiarach.  Wielkość bębna dostosowana jest do wydajności.

Suszarnie taśmowe

W suszarniach fluidyzacyjnych powietrze wprowadzane jest w dolnej części, które przechodzi  przez złoże fluidalne i absorbuje wilgoć z surowca. Urządzenie służy do suszenia surowców i produktów sypkich. Wysuszona biomasa jest odprowadzana do wylotu.

Suszarnie taśmowe są bardzo cenione na polskim rynku. Jest to rodzaj przenośnika taśmowego.  Czynnik suszący (gorące powietrze) dostaje się przez szczelinowe dno. Możliwa jest regulacja prędkość przenośnika. Jest to urządzenie sporych rozmiarów. Aby wysuszyć 1 tonę biomasy, wymagana jest powierzchnia dna wynosząca około 40 m2. Takich suszarni nie znajdziemy na małych gospodarstwach.